Villkor

Resevillkor

Hur bokar jag resa?
Du bokar enklast via mail resa@carlbarks.se, i butiken eller via telefon

Deposition och slutlikvid
Efter din anmälan skickar vi en bekräftelse samt en faktura på 2 000kr per person i anmälningsavgift. Denna ska betalas inom 7 dagar efter erhållen bekräftelse. Slutlikviden ska normalt erläggas 60 dagar före avresa. Vid bokning 60 dagar eller senare före avresan skall hela resans pris erläggas senast på 7 dagen efter bokningsbekräftelse. .

Flygbiljett
Flyg till destinationen inger ej i resans pris utan bokas och betalas av deltagaren själv. Det är också deltagarens ansvar att meddela Carlbarks när denne beräknas anlända till flygplatsen. Transfer från/till flygplatsen ingår i resans pris.

Pass
Alla personer som reser måste ha ett giltigt pass. Ett pass som går ut under vistelsen är ogiltigt.

Körkort
För att som förare kunna delta på våra resor måste du inneha ett giltigt nordiskt körkort för tung motorcykel (A). Observera att vi i dagsläget endast kan erbjuda våra resor till nordiska medborgare pga. våra motorcykelförsäkringar.

Avbeställning av resa
Avbeställning ska göras omedelbart då hinder för resa uppkommer.

Vad kostar det om jag måste avboka min flyg- eller paketresa?
Vid avbokning mer än 60 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad.
Avbokning: 60-30 dagar före avresa. Kostnad: 50% av resans pris.
Avbokning: Mindre än 30 dagar före avresa. Kostnad: 100%, dvs.ingen återbetalning.

Vad gäller om resan blir inställd?
Om Carlbarks Motor väljer att ställa in resan återbetalas 100% av kostnaden. Detta meddelas minst 30 dagar innan avresa. Carlbarks Motor kan inte hållas ansvariga för eventuella övriga kostnader, som tex. flygbiljetter, i samband med inställd resa.

Övrigt om ändringar av bokad resa
Ändringar som innebär annan avreseort, avresedag, reslängd eller resa är att betrakta som avbeställning och ny beställning.

Ändring av priset
Carlbarks Motor har rätt att höja resans pris om kostnadsökningar skett på grund av ändringar i transportkostnader, ändringar i skatter, tullar eller avgifter eller ändringar i växelkurser. Prishöjningen meddelas normalt innan slutbetalning ska ske, men kan i undantagsfall även tas ut senare, dock senast 20 dagar före avresa. Max en prishöjning på 10%

MC-försäkring
Motorcykeln är helförsäkrad och självrisken är 10.000:- sek

Reseförsäkring
Resenären är skyldig att ha fullgod sjuk- och olycksfallsförsäkring som även täcker eventuell hemtransport. Bevis på sådan ska kunna visas upp på anfordran.

Avbeställningsskydd
Vi rekommenderar alla våra kunder att se över vilket skydd man har genom sin hemförsäkring. Vanligtvis finns där ett avbeställningsskydd som täcker hela beloppet eller en viss summa. Om inte denna försäkring täcker hela beloppet finns ibland en möjlighet att uppgradera detta hos försäkringsbolaget.

Tidtabeller
Carlbarks Motor kan ej ansvara för eventuella tidtabellsändringar. Tag därför för vana att alltid kontrollera med det aktuella flygbolaget och återbekräfta din platsreservation. Carlbarks Motor ansvarar inte för eventuellt missat flyg beroende på ändrade tidtabeller eller försenat flyg.

Bagage
Om ditt bagage blir skadat eller kommer bort under flygningen, måste du omedelbart vid ankomst till flygplatsen rapportera detta. Att så skett är en förutsättning för att ev. ersättningsanspråk ska kunna behandlas. Flygbolagen har egna regler för utbetalning som ska täcka ev. inköp av nödvändiga artiklar.

Programändringar
Carlbarks Motor förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i broschyren/hemsidan. Carlbarks Motor förbehåller sig också rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan.

Hemsidor
Vi garanterar ej riktigheten i uppgifter lämnade på andra hemsidor än Carlbarks Motor egen. Det gäller även länkar till andra sidor.

Reklamationsfrist
Krav på prisavdrag eller skadestånd ska framställas till Carlbarks Motor så snart som möjligt och senast en månader efter hemkomst.
Carlbarks Motor reserverar sig för eventuella tryckfel samt pris- och programändringar.

VI ANORDNAR DESSA RESOR FÖR ATT VI ÄLSKAR ATT KÖRA MC!