top of page
Eventvillkor

Hur bokar jag ett event?
Du bokar enklast via www.carlbarks.se, i butiken, mail eller via telefon.

 

Betalning 
Efter din anmälan skickar vi en bekräftelse per mail. Ni bokar då er flygbiljett. När ni har mailat oss er flygbokning så låser vi er plats. Betalning av resan sker i efterskott. Ni får en faktura veckan efter eventet med 10 dagars betalningstid.   

Flygbiljett
Flyg till destinationen inger ej i eventets pris utan bokas och betalas av deltagaren själv. Det är också deltagarens ansvar att meddela Carlbarks när denne beräknas anlända till flygplatsen. Transfer från/till flygplatsen ingår i eventens pris.

Pass
Alla personer som deltar i eventen måste ha ett giltigt pass. Ett pass som går ut under vistelsen är ogiltigt.

 

Körkort
För att som förare kunna delta på våra event måste du inneha ett giltigt nordiskt körkort för tung motorcykel (A). Observera att vi i dagsläget endast kan erbjuda våra event till nordiska medborgare p g a våra motorcykelförsäkringar.

 

Avbeställning av event
Avbeställning ska göras omedelbart då hinder för att delta på eventet uppkommer.

 

Vad kostar det om jag måste avboka min flygresa eller eventet?
Avbokning: 60-30 dagar före avresa. Kostnad: 50% av eventets pris.
Avbokning: Mindre än 30 dagar före avresa. Kostnad: 100%.

 

Vad gäller om eventet blir inställd?
Om Carlbarks Motor väljer att ställa in ett event återbetalas 100% av gästens flygbiljetten. Detta meddelas minst 30 dagar innan avresa. Carlbarks Motor kan inte hållas ansvariga för eventuella övriga kostnaderi samband med inställt event.

 

Övrigt om ändringar av bokat event
Ändringar som innebär annan avreseort, avresedag, längd på eventet eller annat kring eventet är att betrakta som avbeställning och ny beställning.

 

Ändring av priset
Carlbarks Motor har rätt att höja eventets pris om kostnadsökningar skett på grund av ändringar i transportkostnader, ändringar i skatter, tullar eller avgifter eller ändringar i växelkurser. Prishöjningen meddelas normalt innan slutbetalning ska ske, men kan i undantagsfall även tas ut senare, dock senast 20 dagar före avresa. Max prishöjning är 10%.

 

MC-försäkring
Motorcykeln är helförsäkrad och självrisken är 12.500:- SEK.

 

Reseförsäkring
Eventdeltagaren är skyldig att ha fullgod sjuk- och olycksfallsförsäkring som även täcker eventuell hemtransport. Bevis på sådan ska kunna visas upp på anfordran.

 

Avbeställningsskydd
Vi rekommenderar alla våra deltagare att se över vilket skydd man har genom sin hemförsäkring. Vanligtvis finns där ett avbeställningsskydd som täcker hela beloppet eller en viss summa. Om inte denna försäkring täcker hela beloppet finns ibland en möjlighet att uppgradera detta hos försäkringsbolaget.

 

Tidtabeller
Carlbarks Motor kan ej ansvara för eventuella tidtabellsändringar. Tag därför för vana att alltid kontrollera med det aktuella flygbolaget och återbekräfta din platsreservation. Carlbarks Motor ansvarar inte för eventuellt missat flyg beroende på ändrade tidtabeller eller försenat flyg.

 

Bagage
Om ditt bagage blir skadat eller kommer bort under flygningen, måste du omedelbart vid ankomst till flygplatsen rapportera detta. Att så skett är en förutsättning för att eventuell ersättningsanspråk ska kunna behandlas. Flygbolagen har egna regler för utbetalning som ska täcka eventuella inköp av nödvändiga artiklar.

Programändringar
Carlbarks Motor förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med deltagaren vidta ändringar av uppgifter i broschyren/hemsidan. Carlbarks Motor förbehåller sig också rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för eventet.

Hemsidor
Vi garanterar ej riktigheten i uppgifter lämnade på andra hemsidor än Carlbarks Motor egen. Det gäller även länkar till andra sidor.

Reklamationstvist
Krav på prisavdrag eller skadestånd ska framställas till Carlbarks Motor så snart som möjligt och senast en månad efter hemkomst.
Carlbarks Motor reserverar sig för eventuella tryckfel samt pris- och programändringar.

 

VI ANORDNAR DESSA EVENT FÖR ATT VI ÄLSKAR ATT KÖRA MC!

bottom of page